Jouw Volle Hoofd

Van het één naar het ander.
De hele dag staat het hoofd van jouw kind aan.
Prikkels komen en gaan. Het houdt niet op. Dat maakt dat het hoofd van jouw zoon of dochter vol raakt aan het einde van de dag.
Ik hoor het de meiden en jongens zeggen: “ik moet zoveel, eerst dit en dan zometeen nog dat.”
Als ik met de jongeren in gesprek ga, is het duidelijke antwoord wat ik krijg: “ik zou graag willen leren hoe ik er vanaf kan komen. Hoe er rust komt in mijn hoofd. Wat ik kan doen om mijn hoofd leeg te maken.”

Herken jij deze signalen bij jouw kind:
* Je kind is gevoelig, snel overprikkeld en kan minder verdragen gedurende de dag.
* De reacties die je van je kind krijgt lijken niet in verhouding te staan tot wat er is gebeurd.
* Als de emmer eenmaal overloopt, herhaalt het zich vaker in korte tijd.
* Jouw kind lijkt onmacht te ervaren bij deze grote emoties en voelt schuld/ schaamte over de huilbui/woede/ frustratie.

Het volle hoofd

Mijn Volle Hoofd!
Ouder-kind reeks 4-7 jaar.

Gedurende de dag heb je maar weinig momenten van rust. Dat maakt dat je ineens boos of heel verdrietig kunt worden. Of je terugtrekt uit de drukte.
In deze huidige tijd waarin kinderen zoveel prikkels gedurende de dag tot zich krijgen, is het van belang dat ze leren op een effectieve en bewuste wijze met de prikkels om te gaan.

In deze workshopreeks kom jij met papa/mama samen om te leren over jouw volle hoofd.
* Hoe raakt jouw hoofd vol?
* Hoe ziet dat er bij jou uit? Wordt jij boos, verdrietig of waar voel je dat?
* Wat kun je doen om bewust met zoveel prikkels om te gaan en wat kun je doen om deze prikkels te reguleren?
* Samen ontspannen en ontladen. Een moment van verbinding voor nu en later.

Ik merk dat een actieve participatie van ouders bijdraagt aan het resultaat tijdens en na de reeks. Met tips en tools verlaten jullie elke keer de les om dit met jouw kind in te zetten en jullie eigen te maken. Zo kun je jouw kind optimaal begeleiden bij het volle hoofd.

Tijdens de workshops werk ik met kleine groepen zodat vertrouwen en veiligheid gewaarborgd blijft.

Mijn Volle Hoofd!
Training voor 8-12 jarige jongens en meiden.

In deze training wordt jouw kind meegenomen in de wereld van prikkels.
Wat zijn de dagelijkse prikkels die jij binnen krijgt?
Welke prikkels vind ik fijn of ben ik juist gevoelig voor?
Wat gebeurt er wanneer mijn hoofd ontploft?
Inzicht in deze prikkelbelasting leert jouw kind bewust te worden van de impact van activiteiten op de dag. Dat vraagt regulatie. De groei gaat zijn dat jouw kind leert tot zelfregulatie te komen en zo zichzelf te kunnen reguleren.
Wat heb ik nodig om mijzelf AAN dan wel UIT te zetten? Wat past bij mij om tot rust te komen, want dat heb ik nodig om echt te luisteren naar mijn lichaam die me vertelt welke behoefte ik heb.

Ik merk dat een actieve participatie van ouders bijdraagt aan het resultaat tijdens en na de training. Elke lesdag krijgt jouw kind tips en tools, krijgen jullie als ouders een evaluatie om het geleerde in de dagen/ weken erop te herhalen en bekend mee te raken. Zo kun je jouw kind optimaal begeleiden bij het volle hoofd en de groei naar zelfbewustzijn en regulatie.

Tijdens de workshops werk ik met kleine groepen zodat vertrouwen en veiligheid gewaarborgd blijft.

  Is er naast dit pakket meer behoefte aan individuele begeleiding dan kan een individueel traject opgestart worden.

Lees meer

“Ik zie mijn zoon groeien in het kunnen benoemen van zijn emoties. Zijn woorden. Daar bij stil staan zorgt al voor wat rust zodat emoties zakken. Hij groeit!
~ jongen, 8 jaar”

“Mijn dochter vindt het erg fijn om in een groepje te leren met en van elkaar. Vooral het durven haar grens aan te geven en haar mening vertellen bij een aanwezige groep heeft haar nu uitgedaagd. Met veel plezier heeft ze verteld over deze laatste workshopdag met alle elementen en opdrachten. Dank je wel. Een gelukkige mama die een ontspannen kind ziet.
~ Moeder, dochter 9 jaar”