Kind

Kinderen leren vanuit creativiteit en speelsheid. Wat is het opmerkelijk om te zien dat onze kinderen in de huidige maatschappij diezelfde geplande dagstructuur na leven als dat we ons zelf opleggen.

Ik wens dat kinderen mogen fladderen en niet hoeven te vliegen. Dat ze mogen spelen en ontdekken. Wie ze zijn. Wat de kwaliteiten zijn die ze hebben. Ze mogen dromen. In verbondenheid zijn met zichzelf, elkaar en jullie als gezin er omheen!

Maak hieronder een keuze in het aanbod “kind”.
Hoofdje-kind
Voeten-kind

Alles wat je

aandacht geeft

GROEIT

Onze werkwijze

Traject op maat

Elk gezin en elk kind is uniek. Dat maakt dat iedere zorgvraag een eigen aanpak vraagt.

Binnen het ene traject ligt de nadruk op individueel kindcontact waarbij de ouder naderhand meegenomen wordt in de inhoud van de sessie en waar zij thuis de nadruk/ verdieping op mogen gaan leggen. Bij een ander traject kan de wens liggen om vooral ouders bij te staan bij de vragen die zij hebben over het gedrag van hun kind.

Elk coachingstraject is uniek en is op maat gemaakt naar aanleiding van de wensen en vragen die tijdens het kennismakingsgesprek en een ontmoetingsgesprek aan bod komen.

De inhoud

Een coachingstraject start na een telefonisch kennismakingsgesprek en bij voorkeur ook een eerste ontmoetingsgesprek. Graag ga ik eerst met ouders in gesprek over het gedrag van hun kind waar zij tegenaan lopen.
Het gedrag van het kind, of dat nu het tomeloze onderhandelen is, de boosheid die een kind kan ervaren, naar zichzelf toe, waardoor er weerstand komt in handelen. Of het overheersende gevoel van falen, het altijd maar goed willen doen voor de ander. Als jij als ouder merkt dat jouw kind niet lekker in zijn/ haar vel zit, mag je daar naar luisteren. Je kent jouw kind het beste!

Samen verhelderen we de zorgvraag en stellen een doel op waar naartoe gewerkt mag worden binnen de coaching. Steeds meer verdiep ik mij samen met ouders ook in de systemische opstelling rondom het kind of de ouder. Onbewuste patronen kunnen bij ons als ouders maken dat juist dat typerende gedrag van jouw kind iets in jouw prikkelt wat aandacht verdient.
Daarnaast kijk ik meer en meer mee naar de situatie wat een kind al pre-peri-postnataal meekrijgt in deze fases. Opdat onbewuste patronen herkent kunnen worden waardoor gedrag terug te herleiden is en een behoefte geplaatst kan worden.

De begeleiding bestaat vaak uit enkele sessies met het kind over een periode van 2 tot 4 maanden. Door de laagdrempelige stap voor het mee laten kijken van een kindercoach is langdurige interventie vaak niet aan de orde. Wat fijn is aan deze werkwijze is dat jullie als gezin door één en dezelfde persoon worden gezien. 1 aanspreekpunt wat zorgt voor een betrouwbare band.

Samen ontdekken

Ik neem jullie als ouders mee in dit traject. Elke coachingssessie zal gezamenlijk afgerond worden. Daarnaast ben ik via email gedurende het gehele traject een klankbord voor de ontwikkeling die jullie als gezin doormaken.

Ik probeer jullie als ouders te laten zien waarom je kind doet wat het doet, wat het gedrag van het kind wil vertellen of spiegelen.

Deze begeleiding is er om onzekerheden waar tegenaan gelopen wordt binnen het opgroeien geen belemmering meer te laten zijn.

Mijn wens voor jullie als ouders is dat je met rust, vertrouwen en in verbinding je kind liefdevol mag zien opgroeien.

Samen ontdekken

Kinderen leren door te doen, door te ervaren, te voelen en beleven.
Soms wordt er niet meer gevoeld, te weinig gevoeld of juist veel te veel gevoeld. Alle prikkels van jezelf of van alles wat er om je heen gebeurt, komt binnen. Om dan weer de rust te herpakken, terug te komen bij wie je bent, wat je kunt, vertrouwen te hebben in jezelf en wat voor kwaliteiten je hebt, zet ik beweging in.

Mijn lichaamsgerichte benaderingswijze maakt dat beweging voor mij de sleutel is tot het kennen en verkennen van de behoeften van jouw kind, de grenzen, de gevoelens.
Ik ontvang de kinderen in een grote zaal waar elke vorm van beweging mogelijk is.

Soms is beweging nog te onzeker. Dan is nabijheid creëren voldoende.
En soms, soms is elke ruimte nog te klein. Rennen, vliegen, duiken, vallen en weer opstaan.
Daarom, juist daarom, kies ik ervoor alle kinderen in deze mooie ruimte welkom te heten!