Kind

Kinderen leren vanuit creativiteit en speelsheid. Wat is het opmerkelijk om te zien dat onze kinderen in de huidige maatschappij diezelfde geplande dagstructuur na leven als dat we ons zelf opleggen.

Ik wens dat kinderen mogen fladderen en niet hoeven te vliegen. Dat ze mogen spelen en ontdekken. Wie ze zijn. Wat de kwaliteiten zijn die ze hebben. Ze mogen dromen. In verbondenheid zijn met zichzelf, elkaar en jullie als gezin er omheen!

Maak hieronder een keuze in het aanbod “kind”.
Hoofdje-kind
Voeten-kind

Alles wat je

aandacht geeft

GROEIT

Onze werkwijze

Traject op maat

Elk kind is uniek en elke zorgvraag is uniek.

Binnen het ene traject ligt de nadruk op individueel kindcontact, bij een ander traject kan de wens liggen in overdracht naar school, sportparticipatie of groepsverband.

Elk coachingstraject is uniek en is op maat gemaakt naar aanleiding van de wensen en vragen die tijdens het kennismakingsgesprek en een ontmoetingsgesprek aan bod komen.

De inhoud

Een coachingstraject start na een telefonisch kennismakingsgesprek met een ontmoetingsgesprek.
Graag zie ik tijdens dit moment beide ouders en kan er voor gekozen worden om dit moment zonder kind in te plannen. Immers, kinderoortjes zijn veel gevoeliger dan dat we mogelijk denken.

Samen verhelderen we de zorgvraag en stellen een doel op waar naartoe gewerkt mag worden binnen de coaching.

De begeleiding bestaat vaak uit enkele sessies met het kind over een periode van 2 tot 4 maanden. Door de laagdrempelige stap voor het mee laten kijken van een kindercoach is langdurige interventie vaak niet aan de orde.

Een feestmoment om de vooruitgang samen te vieren is de laatste afsluitende stap binnen dit traject.

Samen ontdekken

Ik neem jullie als ouders mee in dit traject. Elke coachingssessie zal gezamenlijk afgerond worden. Daarnaast ben ik via email gedurende het gehele traject een klankbord voor de ontwikkeling die jullie als gezin doormaken.

Ik probeer jullie als ouders te laten zien waarom je kind doet wat het doet, wat het gedrag van het kind wil vertellen of spiegelen.

Deze begeleiding is er om onzekerheden waar tegenaan gelopen wordt binnen het opgroeien geen belemmering meer te laten zijn.

Mijn wens voor jullie als ouders is dat je met rust, vertrouwen en in verbinding je kind liefdevol mag zien opgroeien.

Samen ontdekken

Kinderen leren door te doen, door te ervaren, te voelen en beleven.
Soms wordt er niet meer gevoeld, te weinig gevoeld of juist veel te veel gevoeld. Alle prikkels van jezelf of van alles wat er om je heen gebeurt, komt binnen. Om dan weer de rust te herpakken, terug te komen bij wie je bent, wat je kunt, vertrouwen te hebben in jezelf en wat voor kwaliteiten je hebt, zet ik beweging in.

Mijn jarenlange ervaring als kinderfysiotherapeute gespecialiseerd in het gedrag van baby en kind zien en vertalen, maakt dat beweging voor mij de sleutel is tot het kennen en verkennen van je grenzen.
Ik ontvang de kinderen in een grote zaal waar elke vorm van beweging mogelijk is.

Soms is beweging nog te onzeker. Dan is nabijheid creëren voldoende.
En soms, soms is elke ruimte nog te klein. Rennen, vliegen, duiken, vallen en weer opstaan.
Daarom, juist daarom, kies ik ervoor alle kinderen in deze mooie ruimte welkom te heten!